Kurs pilarz - drwal z obsługą wykaszarek jest szkoleniem zawodowym. Jego ukończenie uprawnia do wykonywania prac związanych między innymi ze ścinką i obalaniem drzew. Uczestnik poznaje cały proces ręcznego pozyskiwania drewna. Posiadanie uprawnień pilarza - drwala jest wymagane przepisami zawartymi w Kodeksie Pracy oraz w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2006r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu niektórych prac z zakresu gospodarki leśnej (Dz. U. z 2006 r. Nr 161 poz. 1141). W ramach niniejszego kursu zapewniamy wykwalifikowaną i doświadczoną kadrę trenerów oraz dużą ilość ćwiczeń praktycznych. Gwarantujemy naukę na wysokim poziomie i w przyjaznej atmosferze. 


Główna tematyka kursu:

  • zasady pracy pilarką,
  • eksploatacja, obsługa i konserwacja wykaszarek,
  • bezpieczeństwo i higiena pracy przy eksploatacji urządzeń.

Miejsce realizacji zajęć teoretycznych:

ZDZ Skarżysko - Kamienna, ul. Metalowców 54.

Miejsce realizacji zajęć praktycznych:

Na terenie jednego z nadleśnictw.

Liczba godzin:

80 h (40 h zajęć teoretycznych + 40 h zajęć praktycznych)

Planowany termin rozpoczęcia kursu:

08.02.2019 r.

System realizacji kursu:

Popołudniowy/weekendowy

Cena kursu:

800,00 zł

W cenie kursu zapewniamy:

  • materiały szkoleniowe (długopis, zeszyt, skrypt),
  • bufet kawowy,
  • certyfikat ukończenia szkolenia,
  • ubezpieczenie NNW,
  • miłą i profesjonalną obsługę administracyjną kursu.

Wymagania dotyczące ukończenia kursu:

Frekwencja w wymiarze minimum 75%.

Zapisy:

Zgłoszenia telefonicznie: tel. 607 319 293, 41 253 04 83

Zgłoszenia osobiste: sekretariat ZDZ Skarżysko–Kamienna, ul. Metalowców 54, godz. 8.00-16.00. 

Serdecznie zapraszamy! Zapisz się już dziś!